Quaderns d'Història de l'Enginyeria. 2022, vol. 20

Ha estat publicat Quaderns d'Història de l'Enginyeria 20:

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/377929