21 de noviembre de 2015

IHMC2 - BOLETÍN DE NOTICIAS INSTITUT D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA LOPEZ PIÑERO SEMANA 23-29 NOVIEMBRE 2015EXPOSICIONES
 
Lunes 23 de noviembre. Hora 19h. Inauguración de la exposición "Stevia, 
la panacea dulce". Lugar: Sala de exposiciones temporales José Puche, 
Palacio de Cerveró, plaza Cisneros, 4. 46003 Valencia. 
 
SEMINARIOS
 
Miércoles 25 de noviembre. Hora: 16h. Ciclo: "Los derechos sobre la 
propiedad intelectual en ciencia i tecnología" Rafaela Domínguez 
(Universitat de València) Propietat intel•lectual i medicaments 
alemanys a Espanya.  Lugar: Sala de conferencias, Palacio de Cerveró, 
plaza Cisneros, 4. 46003 Valencia.
 
CINE
 
Jueves 26 de noviembre. Hora: 18h Cine: Tiempos de azúcar (Juan Luis 
Iborra, 2001).  Ciclo con la exposición 'Stevia, la panacea dulce' que 
se inaugura en el mes de noviembre en el Palacio de Cerveró. Lugar: 
Sala de conferencias, Palacio de Cerveró, plaza Cisneros, 4. 46003 
Valencia.
 
Col·loquis de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
 
Seminari sobre propietat intel·lectual al sector farmacèutic:

 Propietat intel·lectual i medicaments alemanys a Espanya

Rafaela Domínguez (Universitat de València)
25 de novembre 2015 a les 16h

Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero (IHMC). Palau de Cerveró, València.

Retransmissió en directe a:

L'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero amb seu al Palau de Cerveró, presenta el seminari Propietat intel•lectual i medicaments alemanys a Espanya, que forma part del mini-cicle de seminaris sobre “Els drets sobre la propietat intel·lectual en ciència i tecnologia” i que tindrà lloc el pròxim dimecres 25 de novembre, a les 16 hores, en la sala de conferències de l'Institut. El seminari serà impartit per Rafaela Domínguez professora d’Història de la Ciència de la Universitat de València.
S’adjunta a continuació el resum de la conferència i una breu nota biogràfica del ponent:
Alemanya va ocupar -i ocupa- una posició important en el desenvolupament de la síntesi química de principis actius; històricament ha estat considerada la "Farmàcia del món", un lloc que va aconseguir gràcies als èxits innovadors de la seua indústria des del començament de la síntesi de medicaments, un procés que es va iniciar fa poc més de segle i mig.
En aquest seminari s’analitzaran quins van ser els mitjans i sistemes tecnològics introduïts per les empreses químico-farmacèutiques alemanyes a Espanya, utilitzant com a font d'informació el Registre espanyol de patents.
Rafela Domínguez és llicenciada en Farmàcia (UVEG) i Doctora per la Universidad Complutense de Madrid (UCM) amb menció de doctorat europeu. Premi Extraordinari de Doctorat per la Facultat de Farmacia (UCM) per la Tesi doctoral “Las empresas químico-farmacéuticas alemanas en España (1879-1945). Una visión desde el registro de patentes” dirigida per Antonio González Bueno.
Ha realizat diverses estades d’investigació en el Institut für Geschichte der Pharmazie de la Philipps Universität Marburg (Alemania). Ha estat becària del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) y de la Fundación Rafael Folch de la Facultat de Farmacia (UCM). En la actualitat es Professora associada del Departament d’Història de la Ciència i Documentació (UVEG).
La seua activitat investigadora recent s’ha centrat en l’estudi de la presència de la industria químico-farmacèutica alemanya a l’Estat espanyol fins la fi de la Segona Guerra Mundial; les seues investigacions s’han dirigit, també, a conèixer las innovacions tecnològiques, en el camp farmacèutic, introduïdes per la indústria químico-farmacèutica alemanya i les destinacions finals després de la Guerra: expropiació i rehabilitació de patents farmacèutiques alemanyes durant l’autarquia franquista.
Actualment, les seus línies d’investigació se centren en l’estudi de les innovacions biotecnològiques que s’han dut a terme en les últimes dècades a nivell europeu i espanyol, amb la finalitat d’analitzar el grau de contribució al benefici en matèria de salut i progrés social. 

PUBLICACIONS RECENTS
Domínguez Vilaplana, R & Rodríguez-Cortelles Martínez, S. “Estudio de los medicamentos recetados a los empleados del Hospital General de Valencia en el año 1814”. La Historia de la Farmacia hoy: perspectivas de futuro [Actas del I Congreso de la Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de la Farmacia de España]: 41-51. Madrid: SDUHFE, 2003.
Domínguez Vilaplana, R. “Forschung der verordneten Medikamente der Krankenhausangestelletn 1822 im Generalkrankenhaus von Valencia”. Actes du XXXVIe Congrès international d’histoire de la pharmacie, Sinaia, Romania: 293-303. Bucarest: Societé Roumaine d’Histoire dela Pharmacie, Cavallioti, 2005.
González Bueno, A & Rodríguez Nozal, R & Domínguez Vilaplana, R. “Deutsche Pharmaunternehen im spanischen Register der Arzneispezialitäten (1919-1935)”. Geschichte der Pharmazie 58 (2/3): 23-26. Stuttgart, 2006.
Domínguez Vilaplana, R. & González Bueno, A “Envases para medicamentos: dos propuestas de la Bayerregistradas en la Españade 1928”. Schironia. Revista Científica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 5: 58-60. Madrid, 2006.
Domínguez Vilaplana, R. “Los tratamientos a mujeres diagnosticadas de trastornos mentales en el Landesheilanstall Marburg (1876-1937)”. Simples y compuestos. El medicamento en la Historia [Actas del II Congreso de la Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de la Farmacia de España]: 147-157. Madrid/Sevilla: SDHFE, 2007.
Domínguez Vilaplana, R. & González Bueno, A. “Bajo el control alemán. La empresa Schering A.G. en España (1885-1940)”. En: R. Rodríguez Nozal & A. González Bueno (ed.). El medicamento de fabricación industrial en la España contemporánea: 127-172. Madrid: CERSA, 2008.
Domínguez Vilaplana, R. & González Bueno, A. “Vitaminas, hipnóticos y reactivos: La empresa alemana E. Merck en España (1888-1952)”. En: J. Esteva de Sagrera & A. González Bueno (eds.). Cordialero de libros y medicamentos. Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà: 263-282. Madrid: SDUHFE, 2009.