Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk MedicineLokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine has just
published its latest issue at
http://lokmanhekim.mersin.edu.tr/index.php/lokmanHekim. We invite you to
review the Table of Contents here and then visit our web site to review
articles and items of interest.

Thanks for the continuing interest in our work,
Prof. Dr. Tamer Akça
Mersin University Medical Faculty
lokmanjournal@gmail.com

Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine
Vol 5, No 1 (2015): January-April 2015
Table of Contents
http://lokmanhekim.mersin.edu.tr/index.php/lokmanHekim/issue/view/17

Editor's Note - Editörden
--------
Table of Contents - İçindekiler (i-i)
        Tamer Akça

Editorial Board - Danışma Kurulu (ii-ii)
        Tamer Akça

Whole Journal - Tüm Dergi (iii-iii)
        Tamer Akça


Review - Derleme
--------
Fenugreek in The Past and Today: Trigonella Foenum-Graecum L. - Geçmişte
ve Günümüzde Çemenotu: Trıgonella Foenum-Graecum L. (1-4)
        Ayşe Baldemir,  Selen İlgün

N. Superior Laryngeal Injuries after Thyroidectomy and Amelita Galli-Curci -
Tiroidektomiye Bağlı N. Laryngeus Superior Yaralanmaları ve Amelita
Galli-Curci (5-8)
        Bahadır Külah,  Belkız Berna Külah


Original Article - Araştırma Makalesi
--------
The Book Kanûn-u Sagîr Of  Ibn Sina - İbn Sina’nın Kanûn-u Sagîr
Kitabı (9-15)
        Kadircan Keskinbora

Nursing During Nazi Period - Nazi Döneminde Hemşirelik (16-26)
        Müesser Özcan,  Deniz Ülker,    Mehpare İftar,  Fatmana İzan

Story of Women Healers from Sorcery to Healing - Büyücülükten
Şifacılığa Kadın Sağaltıcıların Öyküsü (27-32)
        Mukadder Gün,   Serap Sahinoglu


Monograph - Monografi
--------
A Life Dedicated to Radiology: Dr. Mehmet Şevki - Radyolojiye Adanmış Bir
Ömür: Dr. Mehmet Şevki Bey (33-36)
        Cihat Çınar Başekim


________________________________________________________________________
Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine
http://lokmanhekim.mersin.edu.tr/index.php/lokmanHekim