DESNONAMENT DE LA BIBLIOTECA DEL IHMCEls pitjors presagis respecte al destí de la biblioteca de l’institut d’història de la medicina i de la ciència “López Piñero” han estat confirmats ahir. Com sabeu, la biblioteca de l’IHMC és una de les més completes dedicades a la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia. Amb més de 10,000 monografies i desenes de revistes especialitzades. Algunes sèries de revistes s’inicien a principis del segle XX i es mantenien sense interrupció fins a l’actualitat. Ja sabeu que moltes d’aquestes revistes i llibres, de contingut molt especialitzat, no són fàcils de trobar a altres biblioteques del nostre entorn . Per això, la biblioteca desenvolupa una activitat de préstec  als investigadors d'altres institucions i acull habitualment a investigadors de diferents països.
Al mes de maig de 2014, el CSIC va denunciar el conveni de col·laboració amb la Universitat de València i s’iniciaren els tràmits per tal de clausurar l’Institut “López Piñero”. Es va crear una comissió liquidadora per a repartir els materials comuns. Ni els investigadors del centre ni el personal bibliotecari varen estar convidats a participar-hi malgrat les seves peticions reiterades.
Al mes de gener de 2015, la comissió liquidadora de l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència “´López Piñero”, per petició dels representats del CSIC, va demanar la partició de la biblioteca del centre.
L’acord de la comissió obliga, a més d'extraure un bon grapat de llibres,  a trencar la col·lecció de revistes per l’any 2000: per a cada revista, la primera part, la més antiga, romandrà a València, la segona, desprès de l’any 2000, serà transportada a Madrid. Aquesta divisió bibliogràfica per criteris tan absurdes, té encara menys trellat a l’època de la reproductibilitat electrònica de les revistes (bona part de les revistes dividides estan a l’abast en format electrònic). Els investigadors de l’Institut López Piñero han fet propostes per tal d’evitar aquesta partició absurda que crearà dos col·leccions incompletes i, aleshores, sense valor, amb el resultat d’un malbaratament de recursos públics, ja molt minvats, per a la investigació dins de la nostra àrea. No era difícil trobar una solució menys perjudicial o, fins i tot, avantatjosa per a totes les parts i per al patrimoni bibliogràfic públic. Hi havia moltes possibilitats alternatives, però les nostres propostes no han estat ni escoltades ni debatudes.
El dia 2 de març de 2015 pel matí, al mateix temps que la direcció de l’IHMC presentava la seva dimissió, tots els números de revistes com Ambix, Isis, Social History of Medicine, Arbor, etc. de l’any 2000 endavant, han estat separats de la resta de la biblioteca e introduïts en caixes per al seu transport a Madrid. Aquesta imatge és un exemple de cóm han quedat les revistes desprès del desnonament.