New Publication about Science and Literature in CatalanNew book about science and literature published in Catalan by Xavier Duran:

"La ciència en la literatura. Un viatge per la història de la ciència vista per escriptors de tots els temps"
Universitat de Barcelona Publicacions i Edicions
Col·lecció Catàlisi 
363 pàgs.

ISBN 978-84-475-4233-8

Carlos Gámez Pérez
PhD Candidate in Romance Studies and Teaching Assistant
Department of Modern Languages and Literatures
Merrick Building 210-24
University of Miami
Coral Gables, FL