21 de enero de 2016

Activitats setmana 25-31/01/2016 - IHMC-València. Inauguració d'exposició "En clau de llum"

IHMC2 - BUTLLETI DE NOTICIES INSTITUT D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA LOPEZ PIÑERO
SETMANA 25-31 GENER 2016

EXPOSICIONS

Dimarts 26 de gener. Hora 19:00h. Inauguració de l'exposició "EN CLAU DE LLUM, Any Internacional de la Llum i de las Tecnologies basades en la Llum (IYL 2015)".
Lloc: Sala d'exposicions temporals José Puche, Palau de Cerveró, plaça Cisneros, 4. 46003 València.
 
SEMINARIS

Dimecres 27 de gener. Hora: 16 h Conferència amb motiu de la presentació del monogràfic d'AFERS
Carolin Schmitz (Ingenio CSIC-UPV) “Enfermos, herbolarios y médicos de corte: la itinerancia terapeútica en el siglo XVII”
Lloc: Sala de Conferencies, Palau de Cerveró, Plaça Cisneros, 4. 46003 València.

CINEMA

Dijous 28 de gener. Hora: 18h Cinema: “El hombre que cayó a la Tierra” (The Man Who Fell to Earth, Nicolas Roeg, 1976, 140’). Cicle Patents Científiques. Lloc: Sala de Conferencies, Palau de Cerveró, Plaça Cisneros, 4. 46003 València.

LECTURA TESI DOCTORAL

Divendres 29 de gener. Hora 11h. "Los cuidados de las aves de caza. Estudio de la medicina de las aves a partir de los tratados castellanos de cetrería (siglos XIII-XVI)", per Ricardo M. Olmos de León. Lloc: Saló d'Actes de l'IHMC. Palau de Cerveró, plaça Cisneros, 4. 46003 València.


***

IHMC2 - NEWSLETTER  INSTITUT D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA LOPEZ PIÑERO
Week 25-31 January 2016

EXHIBITION

Thursday 26 January. 19:00h. Opening of the exhibition "… EN CLAU DE LLUM, Any Internacional de la Llum i de las Tecnologies basades en la Llum (IYL 2015)". Location: Temporary exhibition room José Puche, Cerveró Palace, Plaza Cisneros, 4. Valencia 46003

SEMINARS

Wednesday 27 January. Time: 16h Conferència on the occasion of the presentation of the monogràfic AFERS, Carolin Schmitz (Ingenio CSIC-UPV) “Enfermos, herbolarios y médicos de corte: la itinerancia terapeútica en el siglo XVII”. Location: Conference room, Cerveró Palace, Plaça Cisneros, 4. Valencia 46003.

CINEMA

Thursday 28 January. Time: 18h Cinema: “El hombre que cayó a la Tierra” (The Man Who Fell to Earth, Nicolas Roeg, 1976, 140’). Scientific Patents Cycle. Location: Conference room, Cerveró Palace, Cisneros Square, 4. Valencia 46003.

DOCTORAL THESIS

Friday 29 January. Time 11h. "Los cuidados de las aves de caza. Estudio de la medicina de las aves a partir de los tratados castellanos de cetrería (siglos XIII-XVI)", by Ricardo M. Olmos de León. Location: Conference room, Cerveró Palace, Cisneros Square, 4. Valencia 46003.
***

IHMC2 - BOLETÍN DE NOTICIAS INSTITUT D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA LOPEZ PIÑERO
SEMANA 25-31 ENERO 2016

EXPOSICIONES

Martes 26 de enero. Hora 19:00h. Inauguración de la exposición "… EN CLAU DE LLUM, Any Internacional de la Llum i de las Tecnologies basades en la Llum (IYL 2015)".. Lugar: Sala de exposiciones temporales José Puche, Palacio de Cerveró, plaza Cisneros, 4. 46003 Valencia.

SEMINARIOS

Miércoles 27 de enero. Hora: 16 h Conferencia con motivo de la presentación del monográfico de AFERS
Carolin Schmitz (Ingenio CSIC-UPV) “Enfermos, herbolarios y médicos de corte: la itinerancia terapeútica en el siglo XVII”
Lugar: Sala de Conferencias, Palacio de Cerveró, Plaza Cisneros, 4. 46003 Valencia.

CINE

Jueves 28 de enero. Hora: 18h Cine: “El hombre que cayó a la Tierra” (The Man Who Fell to Earth, Nicolas Roeg, 1976, 140’). Ciclo Patentes Científicas. Lugar: Sala de Conferencias, Palacio de Cerveró, Plaza Cisneros, 4. 46003 Valencia.

LECTURA TESIS DOCTORAL

Viernes 29 de enero. Hora 11h. "Los cuidados de las aves de caza. Estudio de la medicina de las aves a partir de los tratados castellanos de cetrería (siglos XIII-XVI)", a cargo Ricardo M. Olmos de León. Lugar: Salón de Actos del IHMC. Palacio de Cerveró, plaza Cisneros, 4. 46003 Valencia.
*** NOVA EXPOSICIO***

Us convidem a participar a la inauguració de l'exposició al Palau Cerveró el proper dimarts per la vesprada. "... En clau de llum. Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies basades en la Llum (IYL 2015)", 
tindrà lloc al Palau de Cerveró, el 26 de gener a les 19 hores. 


Invitació:http://www.uv.es/infoactiv/palaucervero/enclaudellum.pdf

 
L'Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies basades en la llum (IYL 2015), la cerimònia de cloenda del qual se celebrarà el 6 de febrer de 2016 a Mèrida, Yucatán (Mèxic), és una iniciativa global aprovada per Nacions Unides per a conscienciar a tots sobre com les tecnologies òptiques promouen el desenvolupament sostenible i aporten solucions a desafiaments mundials en energia, agricultura, comunicacions i salut, entre uns altres. La proclamació de 2015 com a Any Internacional de la Llum i el seu impacte més enllà de 2015 són, doncs, una bona excusa per a promoure una àmplia sèrie d'iniciatives que evidencien a tots els nivells les colossals capacitats de la radiació lluminosa en la Ciència, Tecnologia, Cultura i Educació actuals. Amb motiu d’aquest Any Internacional i la seua ulterior projecció, aquesta exposició pretén cridar l'atenció al públic en general sobre el fenomen de la llum i les múltiples tecnologies basades en la llum que estan presents en la nostra vida diària sense que siguem en molts casos conscients d'açò. La llum en les seues múltiples facetes té a les seues esquenes una llarga i captivadora història però, en les albors del segle XXI, el seu futur s'albira encara més fascinant i es revela com un element clau per al desenvolupament integral de la nostra societat.

Aquesta exposició està organitzada pel Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València a iniciativa d'alguns professors de la seua Facultat de Física i del Laboratorio de Luz, adscrit a la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, que precisament celebra les seues 25 anys d'existència. En ella es presenta una àmplia perspectiva del potencial de la llum com a lloc en el qual es donen cita la Recerca, la Tècnica i la Creativitat Artística. La mostra, que amalgama doncs Ciència i Art, intenta captar l'atenció del visitant mitjançant l'exhibició de panells informatius, vídeos multimèdia, diverses peces de caràcter històric i diversos hologrames, així com altres obres artístiques entre les quals es reconeixen els projectes On-Off (2001) i On-Sense (2015) realitzats pel propi Laboratorio de Luz. Paral·lelament al desenvolupament de l'exposició, tindrà lloc un cicle de conferències de caràcter divulgatiu.