XIV Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Castelló de la Plana, 27, 28 i 29 d'octubre de 2016

La Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) convoca la XIV Trobada, la reunió científica general que, cada dos anys, té per objectiu acollir els treballs de recerca i les activitats que duen a terme les seves sòcies i els seus socis, així com els treballs de totes les historiadores i historiadors de la ciència i de la tècnica i disciplines afins que hi vulguen participar. En aquesta ocasió, la Trobada tindrà lloc a la Universitat Jaume I, de Castelló de la Plana, ciutat que acull per primera vegada aquesta reunió científica.

Àmbits científics proposats
1. Ciència i Tècnica
2. Cultura material, instruments científics i museus de la ciència
3. Història de la Ciència i ensenyament
4. Medicina i salut
5. Comunicació científica
6. La llengua de la ciència: terminologia, llenguatge científico-mèdic, edició i traducció

Us animem a presentar propostes de sessions. Les propostes s’han d’enviar fins al 31 de març de 2016 a l’adreça electrònica trobada2016schct@gmail.com i han d’incloure el nom de la persona o les persones coordinadores, el títol, un breu resum de la sessió i els títols provisionals de les comunicacions que integraran la proposta conjunta.


Comunicacions orals, pòsters i vídeos

Els autors també poden fer propostes en la modalitat de comunicacions orals no aparegudes en les sessions, de pòsters, o de vídeos.
El termini d'enviament de les contribucions és del 16 d’abril al 31 de maig del 2016. Els resums de les comunicacions orals, dels pòsters i dels vídeos que no arribin dins el termini establert no apareixeran en el programa de la Trobada.

Cal enviar les propostes a l'adreça electrònica trobada2016schct@gmail.com i indicar en l'assumpte «Trobada 2016 - comunicació», «Trobada 2016 - pòster», o «Trobada 2016 - vídeo» segons la modalitat.

Els pòsters s'exposaran a la sala habilitada durant la Trobada i també s'inclouran els resums al llibre de resums de la Trobada. Els autors els exposaran en el marc d'una sessió específica. Es convoca, com en anys anteriors, el Premi Trobada SCHCT al millor pòster.
Igualment, els vídeos seran presentats i discutits en el marc d'una sessió pròpia, si bé poden estar lligats a una sessió específica de la Trobada, i també s’inclouran els resums al llibre de resums de la Trobada. Convoquem també un premi Trobada SCHCT al millor vídeo.
Cada persona podrà defensar una única comunicació, o dues en el cas que es presente en col·laboració amb altres inscrits.
El Comité científic pot recomanar als autors la modalitat de presentació. L'acceptació de les comunicacions es donarà a conèixer abans del dia 10 de juny de 2016.

Conferències i activitats paral·leles
Durant la Trobada se celebraran dues conferències plenàries, una taula rodona, rutes i itineraris culturals per la ciutat de Castelló de la Plana. Totes aquestes activitats s’anunciaran  oportunament al programa definitiu.

Modalitats d'inscripció

· Quota d'inscripció general: 180€
· Quota d'inscripció reduïda: 90€ per als socis de la SCHCT, de qualsevol altra filial de l'IEC i de la Societat Europea d'Història de la Ciència, i de les persones vinculades a la Universitat Jaume I de Castelló.
· Quota d'inscripció reduïda + quota nou soci SCHCT 2016: 125€  (110€ per a estudiants i aturats acreditats i jubilats). Les persones que s’acullin a aquesta modalitat rebran, un cop formalitzada la inscripció i fet el pagament, el formulari a emplenar com a membre de la SCHCT.
· Quota d'inscripció especial: 150 € per als socis de qualsevol altra entitat pertanyent al món de la història de la ciència, de la tècnica i de la medicina.
Terminis de pagament

Quotes reduïdes o especials: del 10 al 30 de juny de 2016, inclosos.
Quota general: a partir de l'1 de juliol de de 2016.

El formulari d'inscripció a la Trobada estarà disponible durant el període d’inscripció al web de la Trobada (http://14-thct.espais.iec.cat/inscripcions/). El pagament s’haurà de fer efectiu per mitjà de targeta de crèdit o per transferència bancària (al compte indicat al formulari en línia).

Totes les persones participants a la Trobada han d’omplir el formulari d’inscripció.

Beques

La Societat ofereix beques d’inscripció i beques de viatge i allotjament per a estudiants i llicenciats en situació d’atur, i també per a altres persones que demostrin que les necessiten, sempre que siguin socis de la SCHCT. Us recordem que la quota de soci és de vint euros anuals per als estudiants i llicenciats en atur.
Totes les persones interessades a obtenir una beca han d’enviar un escrit de sol·licitud, juntament amb la inscripció, abans del 15 de juny de 2016, en el qual han d’indicar quin tipus d’ajut sol·liciten i el motiu de la petició. També han d’especificar, si correspon, el centre on figuren com a alumnes. Si la beca es d’inscripció, no caldrà desemborsar-la quan es faci la inscripció.

Dates que cal recordar

·         31 de març: data límit per a presentar propostes de sessions.
·         15 d’abril a 31 de maig: termini d'enviament de resums de comunicacions, pòsters i vídeos.
·         10 de juny: comunicació de l'acceptació de les contribucions (comunicacions, pòsters, vídeos).
·         15 de juny: data límit de la sol·licitud de la beca.
·         10 a 30 de juny: termini de pagament per a inscripcions reduïdes.
·         1 de juliol: inici de període de pagaments per a la inscripció general.
 
Per a més informació:

Secretaria de la SCHCT