15 de abril de 2016

Donació de publicacions IMF-CSIC

La Institució Milà i Fontanals ofereix en donació l'excedent de les seves publicacions a biblioteques interessades.
Es tracta, principalment, d'alguns volums de la sèrie Anejos del Anuario de Estudios Medievals, i alguns fascicles de les revistes Anuario de Estudios Medievales, Anuario Musical, Miscel·lània de Textos Medievals i Ethnica, revista d'antropologia, que poden ajudar a completar les vostres col·leccions.
Podeu consultar els títols disponibles al següent enllaç:
Les sol·licituds les podeu dirigir abans del 30/04/2016 a la següent adreça de correu electrònic: bib_mila@imf.csic.es
Les peticions seran ateses en funció de les existències i les despeses de tramesa aniran a càrrec de la biblioteca peticionària.

Per a particulars durant la setmana del 18 a 22 d'abril s'habilitarà un espai en l'entrada de la Institució al carrer de les Egipcíaques, 15, on quedaran exposades les obres disponibles perquè aquells interessats puguin passar a recollir-les.
 L'horari de recollida serà de 9h a 14h.
Biblioteca IMF