Oferta laboral a Agència de Patrimoni Cultural - MNACTEC

Diverses ofertes de feina als museus de Catalunya (entre altres, llicenciat àrea difusió de MNACTEC - Deadline: 17 d'abril):
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/accio/agencia_patrimoni/contractacions-de-personal/