Segona Circular XIV Trobada de la SCHCT Castelló de la Plana ,octubre 2016

XIV Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica
Castelló de la Plana, 27, 28 i 29 d'octubre de 2016
Universitat Jaume I de Castelló (UJI)

25 anys de la SCHCT
Segona circular

Àmbits científics proposats per a les seccions temàtiques

D’acord amb la proposta inicial feta pel Comitè organitzador de la XIV Trobada i ateses les propostes rebudes, tindran lloc les següents seccions temàtiques:

1. Secció de pòsters (coord.: Sara Fajula (COMB) i Laura Valls (IMF-CSIC)

2. Secció de vídeos (coord.: Òscar Montero (CEHIC-UAB))

3. Productes tòxics (1800-2000): Experts, activistes, indústria i regulació. Coor.: José Ramón Bertomeu i Ximo Guillem Llobat (IHMC “López Piñero” - UV) 

4. Medicina i salut als territoris de la Corona d’Aragó. La importància de les fundacions hospitalàries per al bon regiment de la cosa pública. Coord.: Antoni Conejo (Universitat de Barcelona, UB-IRCVM); Josep M. Comelles, (Medical Anthropology Research Center, URV)

5. La ciencia en las aulas (1800-2000).  Los ilustres desconocidos: el profesorado de ciencias. Coord.: María Rosa Muñoz Bello (I.E.S. Molí del Sol [Mislata-Valencia], Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència “López Piñero”)

6. Medicina abans de la medicina. Remeis i creences de mar i muntanya a Catalunya, ss. XIX i XX. Coord.:  Laura Francès (Tècnica de l’Espai del Metge i de la Salut Rural de Sant Feliu de Guíxols)

7. Los traductores de la ciencia y de la técnica. Coord.: Julia Pinilla Martínez y Brigitte Lépinette (Universitat de València-IULMA-TRADCyT)

8. Ciència i ficció dins la literatura catalana: una aproximació historiogràfica. Coord.: Pasqual Bernat (CEHIC-UAB)

9. Problemes d’identificació i d’edició de les obres científiques medievals en català. Coord.: Lluís Cifuentes i Comamala (Universitat de Barcelona)

10. Políticas de salud y enfermedades infecciosas. Coord.: María José Báguena Cervellera (UV) y María Isabel Porras Gallo (Universidad de Castilla-la Mancha)

11. Museus i col·leccions de ciència a Barcelona (1700-2000): agents, objectes, espais i usos Coord.: Jaume Sastre (Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Universidade de Lisboa); Jaume Valentines (Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa); Alfons Zarzoso (Museu d’Història de la Medicina de Catalunya)

Comunicacions orals, pòsters i vídeos

Les persones participants a la Trobada poden fer propostes en les modalitats de comunicacions orals, de pòsters o de vídeos a les seccions temàtiques abans detallades o bé en secció lliure.
El termini d'enviament de les contribucions és del 16 d’abril al 31 de maig del 2016. Els resums de les comunicacions orals, dels pòsters i dels vídeos que no arribin dins el termini establert no apareixeran en el programa de la Trobada.

Cal enviar les propostes a l'adreça electrònica trobada2016schct@gmail.com i indicar en l'assumpte «Trobada 2016 - comunicació», «Trobada 2016 - pòster», o «Trobada 2016 - vídeo» segons la modalitat. Cal seguir el model que s'adjunta en apèndix al final.

Els pòsters s'exposaran a la sala habilitada durant la Trobada i també s'inclouran els resums al llibre de resums de la Trobada. Els autors els exposaran en el marc d'una sessió específica. Es convoca, com en anys anteriors, el Premi Trobada SCHCT al millor pòster.

Igualment, els vídeos seran presentats i discutits en el marc d'una sessió pròpia, si bé poden estar lligats a una sessió específica de la Trobada, i també s’inclouran els resums al llibre de resums de la Trobada. Convoquem també un premi Trobada SCHCT al millor vídeo.

Cada persona podrà defensar una única comunicació, o dues en el cas que es presente en col·laboració amb altres inscrits.

El Comitè científic pot recomanar als autors la modalitat de presentació. L'acceptació de les comunicacions es donarà a conèixer abans del dia 10 de juny de 2016.


Conferències i activitats paral·leles

Durant la Trobada se celebraran tres conferències plenàries (ja indicades en el web de la Trobada), una taula rodona, rutes i itineraris culturals per la ciutat de Castelló de la Plana. Totes aquestes activitats s’anunciaran  oportunament al programa definitiu.

Inscripcions

Tipus d'inscripcions:
Quota d'inscripció reduïda socis: 70 € per als socis de la SCHCT (pagaments fins al 31 de juliol de 2016).
Quota d'inscripció reduïda general: 90 € per a la resta de persones (pagaments fins al 31 de juliol de 2016).
Quota d'inscripció amb recàrrec: 180 € (pagaments després del 31 de juliol de 2016)

Terminis de pagament:

Quotes reduïdes: del 10 de juny al 31 de juliol de 2016, inclosos.
Quota general: de l’1 d’agost al 30 de setembre de 2016.

El formulari d'inscripció a la Trobada estarà disponible durant el període d’inscripció al web de la Trobada (http://14-thct.espais.iec.cat/inscripcions/). El pagament es podrà fer efectiu per mitjà de targeta de crèdit, en línia a partir del mateix formulari, o per transferència bancària.  IMPORTANT: Si necessiteu factura, el rebut que genera el formulari, un cop inscrits, us facilitarà l’enllaç per sol·licitar- la. Totes les persones participants a la Trobada han d’omplir el formulari d’inscripció.

Beques

La Societat ofereix beques d’inscripció i beques de viatge i allotjament per a estudiants i llicenciats en situació d’atur, i també per a altres persones que demostrin que les necessiten, sempre que siguin sòcies o socis de la SCHCT. Us recordem que la quota associativa és de vint euros anuals per als estudiants i llicenciats en atur.
Per associar-vos a la SCHCT feu servir el formulari disponible en aquest enllaç:

Totes les persones interessades a obtenir una beca, abans d’inscriure’s,  han d’enviar un escrit de sol·licitud, abans del 15 de juny de 2016, a trobada2016schct@gmail.com indicant l’ajut que sol·liciten i el motiu de la petició i, si correspon, el centre on són alumnes. Un cop us comuniquem la resolució, podreu formalitzar la inscripció al formulari (http://14-thct.espais.iec.cat/inscripcions/) d’acord amb la beca que se us hagi concedit. Les sol·licituds no concedides podran formalitzar la inscripció en quota reduïda fins el 31 de juliol.

Dates que cal recordar

·         fins al 31 de maig: termini d'enviament de resums de comunicacions, pòsters i vídeos.
·         10 de juny: comunicació de l'acceptació de les contribucions (comunicacions, pòsters, vídeos).
·         15 de juny: data límit de la sol·licitud de la beca.
·         10 a 31 de juliol: termini de pagament per a inscripcions reduïdes.
·         1 d’agost al 30 de setembre: termini de pagament per a inscripcions amb recàrrec.