Convocatòria de BECA per a un projecte sobre l'història de la salut pública a Hospitalet del Llo bregat

Dins la CONVOCATÒRIA DE DUES BEQUES DE RECERCA PER A LLICENCIATS UNIVERSITARIS "BEQUES L'HOSPITALET 2016",  n’hi ha una per desenvolupar un projecte de recerca sobre l’ “Història de la sanitat pública a l'Hospitalet. Des del segle XIX als nostres dies”. S’especifica que l’objectiu és “realitzar un estudi de tots els canvis existents al llarg dels dos últims segles de la ciutat, i com han afectat aquests a la vida quotidiana de la població i de la cuitat en general.”
La data límit oficial per presentar les sol·licituds a l’entitat convocant és el dia 31 de juliol de 2016 a les 14 hores.