30 de junio de 2016

Convocatòria RecerCaixa 2016

Convocatòria d'ajuts a la recerca RecerCaixa : 2016

Entitat convocant: Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)
Programa: Programa RecerCaixa
Àrea temàtica: Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats, Biociències, Ciències de la Salut, Tipus d'ajut
Destinataris: Investigadors, PDI

Requeriments
Es podrà presentar a la convocatòria qualsevol equip de recerca liderat per un/a investigador/a doctor/a, amb contracte estable amb una universitat o centre de recerca, públic o privat, radicat a Catalunya. En el marc d'aquesta convocatòria, s'entén per contracte estable aquells contractes amb data de finalització posterior a la data de finalització del projecte presentat. S'anima a presentar propostes interinstitucionals, presentades conjuntament per investigadors/es pertanyents a diferents institucions. Tots els investigadors principals hauran de complir els requisits individuals per presentar-se a la convocatòria. Es poden presentar també projectes interinstitucionals amb institucions no radicades a Catalunya. En qualsevol cas, els IP hauran de ser d'institucions radicades a Catalunya. S'anima especialment els investigadors que estiguin a l'inici de la seva carrera investigadora a participar com a investigadors principals dels projectes presentats a la convocatòria RecerCaixa. En el marc d'aquesta convocatòria s'entén com a inici de la carrera investigadora els primers 10 anys després d'haver obtingut el grau de doctor/a. Un mateix investigador només podrà participar en un sol projecte presentat a la convocatòria, bé sigui com a investigador principal o com a membre de l'equip de recerca. No es podran presentar com a investigadors principals aquells que ja liderin un projecte seleccionat en alguna de les dues darreres convocatòries RecerCaixa
Informació addicional
La convocatòria d'ajuts a la recerca RecerCaixa finançarà projectes de recerca desenvolupats per investigadors i investigadores de les universitats i centres de recerca de Catalunya. La convocatòria persegueix principalment dos objectius: impulsar la recerca científica d'excel·lència al nostre país i apropar la ciència a la societat, fent-la partícip dels avenços de científics i dels beneficis humans i socials. Enguany, el Programa RecerCaixa destina un total de 1.600.000 euros per a finançar els projectes seleccionats a la convocatòria d'ajuts a la recerca RecerCaixa 2016. Les línies de recerca marcades per a la convocatòria RecerCaixa 2016 se centren en les humanitats, l'educació, la inclusió social i les polítiques públiques i es detallen a l'annex 1 de la convocatòria.
Data de publicació: 07/06/2016
Data d'inici de sol·licituds: 07/06/2016
Data de presentació a la UAB: 17/07/2016
Lloc de presentació a la UAB: recerca.respon@uab.cat
Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant: 17/07/2016
Lloc de presentació a l'Organisme convocant: Portal Web RecerCaixa
Data de resolució: 31/01/2017

Bases de la convocatòria: Consultar bases
Web amb més informació: Consultar web