Conferencia on line: "Not All Live In Bhopal: The Una(Count)able Catastrophe"

Bridget Hanna (Harvard University)

"Not All Live In Bhopal: The Una(Count)able Catastrophe"
23 November 2016
16 h.

INSTITUTE FOR THE HISTORY OF MEDICINE AND SCIENCE, UNIVERSITY OF VALENCIA
Palau de Cerveró, Plaça Cisneros, 4, 46006-València
Main Conference Room.RESUM: El 3 de desembre de 1984 es va produir una fuga d'isocianat de metil en una fàbrica de pesticides de la companyia nord-americana Union Carbide a la regió de Bhopal (Índia). El resultat van ser milers de morts en les primeres hores i un dels majors desastres mediambientals de la història. S'estima que van morir entre 6.000 a 8.000 persones durant les primera hores i altres 12.000 posteriorment. El nombre de persones afectades directament es calcula en més de mig milió, de les quals més 150.000 van patir greus seqüeles. La planta química va ser abandonada després de l'accident. L'autora de la presentació ha realitzat una tesi sota la direcció la professora Sheila Jasanoff, una de les màximes especialistes en qüestions relacionades amb ciència i justícia. Tindrem ocasió de conèixer els detalls de la seva investigació i els primers resultats abans de les publicacions que es produiran.


RESUMEN: El 3 de diciembre de 1984 se produjo una fuga de isocianato de metilo en una fábrica de pesticidas de la compañía estadounidense Union Carbide en la región de Bhopal (India). El resultado fueron varios miles de muertos en las primeras horas y uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Se estima que murieron entre 6.000 a 8.000 durante la primera y otras 12.000 posteriormente. El número de personas afectadas directamente se calcula en más de medio millón, de las cuales más 150.000 sufrieron graves secuelas. La planta química fue abandonada tras el accidente. La autora de la presentación ha realizado una tesis bajo la dirección la profesora Sheila Jasanoff, una de las máximas especialistas en cuestiones relacionadas con ciencia y justicia. Tendremos ocasión de conocer los detalles de su investigación y los primeros resultados antes de las publicaciones que se producirán.