Exposició Escoltar per auscultar. IHMC2

Dijous 1 de desembre. Hora: 19:00. Inauguració de l’exposició “Escoltar pera auscultar. Els sons de la medicina”.
Lloc: Sala José Puche, Palau de Cerveró, Plaça Cisneros, 4. 46003 València

Tel. 963 926 229
Horari de l’exposició
De dilluns a divendres de 9 a 20 hores
Visites guiades
963 864 922
Entrada gratuïta

Apartats de l’exposició
1. Els instruments científics com a mirada històrica
2. Estetoscopi, símbol i representació
3. Laënnec i els inicis de l’auscultació mediata
4. Medicina hospitalària i el naixement de la clínica
5. Morfologia i estructura de la malaltia
6. Dels humors als teixits
7. Principis tècnics de l’estetoscopi
8. Progrés i canvi en la exploració mèdica del cos
9. Reflexió final o D’un passat limitat a
un futur enigmàtic

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Seminari 22 de febrer de 2017
Jornada de treball al voltant de la implicació de
l’estetoscopi, l’auscultació i altres consideracions sobre
l’impacte d’aquest instrument i la visió del seu futur.
Participants:
· Jakalyn Duffin MD, PhD, FRCPC, FRSC, FCAH. Professor Hannah Chair of the
HIstory of Medicine. Queen’s University, Kingston Ontario, Canada
· Melissa Van Drie, Chercheur post-doctoral ECHO [ECrire l’Histoire de
l’Oralité], Projet ANR, THALIM, équipe ARIAS (CNRS) /
Bibiliothèque nationale de France. Paris
· Alfons Zarzoso, Cap responsable de conservació del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya
· Josep L Barona, Catedràtic d’Història de la Ciència Facultat de Medicina, Universitat de València, integrant de l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència «López Piñero» de València, moderador
· Joan Lloret Pediatra i col·laborador científic de l’Institut d’Història de
la Medicina i de la Ciència «López Piñero» de València,
presentador


Cicle de Cinema

Amb la temàtica del metge, el malalt i la clínica. La
tecnologia en els avanços de la medicina.
Organitzat durant el mes de febrer de 2017, cada dijous
a les 18 h. Amb la col·laboració de l’Aula de Cinema de la
Universitat de València