7 de abril de 2017

Beques "López Piñero" per a estudis històrics al voltant de la ciència, la medicina i la tecnologia

Aquestes beques apareixen anualment i estan adreçades als estudiants interessats pels estudis d'història de la ciència, la medicina i la tecnologia. Poden demanar-les els estudiants predoctorals i també els doctors dels primers anys postdoctorals, i molt particularment tots els estudiants de màster i doctorat del programa interuniversitari (UV-UA-UMH) en el que participa l'Institut López Piñero.
Aquest any l'objectiu és fomentar la participació d'aquest col·lectiu d'estudiants a la Escola de Primavera que tindrà lloc a Maó els dies 18-20 de Maig amb el tema “Living in emergency: humanitarianism and medicine”. Les beques poden també servir per fomentar altres activitats d’investigació com l’assistència a congressos, la visita de fonts arxivístics i altres similars, sempre dins de l'àmbit de la història de la ciència, la tecnologia i la medicina. La quantitat donada dependrà de la disponibilitat econòmica i de la llista de candidats presentats. 

Criteris de selecció: 

1.- Situació socioeconòmica (situació d'atur, estudiant, recursos familiars, etc.). 
2.- Currículum formatiu dins dels estudis d'història de la ciència, la tecnologia i la medicina. 
3.- Estar (o haver estat als darrers anys) matriculat al màster o doctorat d'història de la ciència i comunicació científica (màster interuniversitari UMH-UV-UA). 
4.- Publicacions, assistència a congressos, organització d'exposicions i altres activitats de recerca i divulgació relacionades amb la història de la ciència. 
5.- Haver demanat (o compromís de demanar) altres beques i ajudes possibles per a aquesta participació. 


Enviament de la documentació: 

1.-  Un CV que ha d'incloure almenys les dades abans esmentades. 
2.- Una justificació de la necessitat econòmica de la subvenció (atur, estudiants, etc.). 
3.- Justificant de la matrícula al màster o doctorat. 
4.- Justificant (o compromís) d'haver demanat altres beques i ajudes per al congrés. 

Cal trametre en versió digital (PDF) la documentació amb la indicació a l'email "Beques López Piñero" abans del 5 maig de 2017  a les dues següents adreces


José R. Bertomeu <Jose.R.Bertomeu@uv.es>

María José Salví <Maria.Jose.Salvi@uv.es>

IMPORTANT: Cal enviar la documentació a les dues adreces d'email.