Exposició: "La computació, de l'àbac al PC"

La Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) compleix quaranta anys el 2017. Per celebrar-ho, hem organitzat una sèrie d'activitats que volem compartir amb tothom, especialment amb la gran comunitat que envolta la nostra facultat i la nostra universitat, estudiantat, professorat, personal d'administració i serveis, titulats, titulades, companys i amics en general.

Entre les diverses activitats la FIB té el plaer de presentar l'exposició històrica "La computació, de l'àbac al PC," que del 29 de maig al 29 de juny a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté de la UPC. Amb aquestes ubicacions volem apropar la FIB i l'exposició tant al públic general com a la nostra comunitat més pròxima.

A més de la formació i recerca universitària que duem a terme, els darrers anys la FIB ha volgut compartir amb la societat catalana tant els avenços i novetats que constantment ens ofereixen les tecnologies de la informació com la reflexió sobre la perspectiva històrica de la nostra disciplina. Per això hem organitzat xerrades, taules rodones, diverses exposicions i el nostre Museu de la FIB, visitat per milers d'estudiants els últims cursos.

L'exposició històrica que ara presentem complementa el contingut d'exposicions anteriors de la FIB, centrant-se més a mostrar exemples d'aparells i objectes que van precedir la informàtica moderna però que van condicionar el disseny de les primeres computadores. A més dels precedents esmentats, que mostren com es comptava, calculava, etc. fins fa poques dècades, hem volgut completar aquesta exposició amb alguns records de les primeres computadores gegants i amb alguns dels primers ordinadors personals que van popularitzar l'ús de la informàtica.
Aquesta exposició no hauria estat possible sense la feina d'un gran nombre de persones i d'algunes institucions que han volgut col·laborar a preparar-la. Versions anteriors de l'exposició es van realitzar en col·laboració amb la Universitat de La Rioja i la Universitat Oberta de Catalunya, per la qual cosa ara podem aprofitar una gran part del treball que es va fer i de la infraestructura necessària. Dins de la UPC, a més del personal de la FIB, s'ha implicat en aquesta exposició de forma molt especial el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, amb el suport del Servei de Llengües i Terminologia. A totes les persones implicades, el nostre més sincer agraïment. Per acabar, vull agrair especialment la tasca que ha dut a terme el comissari de l'exposició, el nostre professor Joan Antoni Pastor Collado, que ha classificat i documentat el material exposat, combinant peces seleccionades del Museu de la FIB amb moltes altres de pròpies i d'altres col·leccionistes.