27 de enero de 2018

Call For Sessions: CIÈNCIA, POLÍTICA, ACTIVISME I CIUTADANIA Maig 2018

Zones d’intercanvi entre estudis socials i històrics sobre la ciència, la medicina i la tecnologia.
L’objectiu de la trobada és explorar zones de trobada i promoure els intercanvis creatius entre les investigacions procedents de la història de la ciència, la tecnologia i la medicina (HSTM) i els realitzats des de la perspectiva dels estudis sobre ciència, tecnologia i societat (STS) fets a la Península Ibèrica. La interacció entre les dues àrees ha estat molt intensa durant les dues dècades finals del segle XX, amb abundants intercanvis teòrics, col·laboracions i creuaments de fronteres disciplinàries (v. Isis, 2010; Critical Inquiry, 2009). Més enllà del debat anglosaxó sobre STS i HSTM, el diàleg entre aquestes comunitats i disciplines a Espanya i Portugal ha estat mínim i aquesta trobada vol ser una oportunitat per a prestar atenció a la nostra pròpia idiosincràsia.
El tema triat per a la trobada, “Ciència, política, activisme i ciutadania”, representa una àrea molt àmplia que ha estat objecte d’interès tant des HSTM com des STS. Els estudis sobre les interaccions entre sistemes polítics i sabers científics és un tema present en la primera sociologia de la ciència de la dècada de 1930, per exemple en l’obra de Robert K. Merton, una de les referències clàssiques tant en STS com en HSTM. En les últimes dècades, noves perspectives han introduït termes com “coproducció” o “ciència regulatòria” per assenyalar les fronteres borroses i canviants. També s’ha mostrat que la ciència pot desenvolupar-se en diversos règims polítics. El paper dels experts ha estat també un altre dels temes de treball comuns. Va arribar a ser considerat com la “tercera onada” dels estudis de la ciència per Collins i Evans (2003), que van introduir noves tipologies i van inspirar estudis posteriors. Molt connectat amb aquest assumpte es troba la relació entre saber expert i deliberació pública. L’estudi de conflictes i controvèrsies en l’esfera pública ha estat una font de nombrosos estudis. Després del “gir participatiu”, els estudis d’història i sociologia de la ciència han prestat molta atenció als “fòrums híbrids”. S’ha analitzat també el paper dels profans en la construcció d’epistemologies cíviques, sabers populars i qüestionaments organitzats del saber expert.
La trobada vol ser una oportunitat perquè investigadors en HTSM i STS explorin la possibilitat de combinar perspectives teòriques i temporalitats al voltant de temes d’interès comú relacionats amb “Ciència, política, activisme i ciutadania”. Entre els temes que han estat tractats conjuntament es troben assumptes tan importants com la ‘coproducció’ de ciència i llei, les pràctiques de l’agnotologia, la gestió del risc mèdic i mediambiental, les relacions entre capitalisme i tecnociència, ‘bio-objectes ‘, medicina, pràctiques i cossos mèdics; i els estudis subalterns i postcolonials.
Els organitzadors de la trobada pretenen discutir com e s planteja en ambdues àrees la producció de relats per a intervenir en problemes i situacions actuals del nostre entorn immediat (veure, per exemple, en HSTM la discussió del History Manifesto de Guldi i Armitage en Isis, 2016; o debats anglosaxons sobre ‘post-truth’ a SSS). Els investigadors en HSTM i STS tenim alguna cosa interessant a dir sobre el conflicte polític a Catalunya i Espanya; sobre la situació de sequera a Portugal; sobre els efectes de la crisi econòmica o sobre el ‘boom’ turístic a les nostres ciutats? És possible una combinació d’estudis històrics amb estudis presents sobre un tema tecnocientífic amb un propòsit comú d’intervenir políticament en futurs ètic-polítics?
Finalment, en la trobada també es vol fomentar la reflexivitat per analitzar les conseqüències de la nova cultura acadèmica neoliberal en els estudis HSTM i STS. Es reflexionarà sobre l’evolució de les carreres de recerca en les dues àrees, incloent la gestió de les identitats múltiples que planteja l’acadèmia, la indústria i l’activisme.
Participa
L’encontre està dirigit a qualsevol persona interessada a investigar tant dins de l’àrea d’història de la ciència com dels estudis socials de la ciència i la tecnologia, i també en qualsevol de les múltiples subàrees i territoris relacionats (història, sociologia, història de la ciència, filosofia de la ciència, medicina, estudis de gènere, feminismes, enginyeria, antropologia, psicologia, estudis ambientals, dret, etc.), independentment de la seua posició acadèmica o formació inicial.
Cóm
De moment, ens interessa rebre propostes de formats (reunions i/o sessions que no necessàriament són una presentació tradicional amb 3 o 4 ponències) o de panells (sessions tradicionals enfocades cap a un tema específic).
En un segon moment, quan els formats i els panells estaran establerts, sortirà una segona convocatòria per enviar resums de comunicacions o altre tipus d’activitats audiovisual.
Envieu les vostres propostes i les discutirem. Per a enviaments de propostes o consultes, podeu escriure a: es.cts.es@gmail.com
Terminis
Termini de lliurament de propostes de formats i panells: 31 de gener de 2018
Data d’acceptació de la comunicació de formats i panells: 15 de febrer de 2018