24 de marzo de 2018

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ DE L’INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS 2018

S'obre la convocatòria per a sol·licituds de beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis, corresponent a l’any 2018 (BOIB núm. 34 de 17/03/2018). Temes: els corresponents a l’àmbit de cada una de les seccions de l’IME: llengua i literatura, història i arqueologia, ciències socials, ciències naturals, i ciència i tècnica. Import global màxim: 32.500,00 € (partida: 4630-48100) Quantia màxima per ajut: 4.500,00 euros Bases i annexos disponibles als taulers d’anuncis de l’IME, del Consell Insular de Menorca de Maó i Ciutadella, i als webs de l'IME (www.ime.cat) i del CIM (www.cime.es). Termini de presentació: dia 16 d’abril a les 14.00 hores