Contractes Juan de la Cierva 2019-2020 -Institut Interuniversitari López Piñero

El grup ERI “Història de la Ciència, Medicina i Tecnologia” de la Universitat de València integrat a l’Institut Interuniversitari López Piñero (UJI-UMH-UV) participarà enguany a la convocatòria de contractes  Juan de la Cierva - formació i  Juan de la Cierva - incorporacióLes  característiques d’aquests contractes són disponibles:
Les persones interessades a demanar aquests contractes amb el grup HCMT hauran d’incloure la documentació indicada a la pàgina anterior una vegada oberta la convocatòria el proper dia 18 de desembre. Caldrà enviar a la direcció de l’IILP (bertomeu@uv.esm.carmen.ricos@uv.esabans del dia 6 de gener de 2020 la següent documentació:
  1. CV complet normalitzat.
  2. Projecte de recerca per a desenvolupar (500-1000 paraules).
El grup ERI-HCMT de l’IILP seleccionarà les propostes d’acord amb el seu CV i l’adequació del seu programa de recerca als temes d’història de la ciència, medicina i tecnologia tractats pels membres del grup. Les dades de la recerca del grup poden consultar-se a www.uv.es/ihmc . Les persones seleccionades hauran de lliurar a la mateixa adreça electrònica els següents documents necessaris per la tramitació final de l’expedient:
1.      Còpia escanejada del document pdf que les persones candidates obtenen una vegada complimentat el formulari electrònic de sol·licitud disponible a la web del MICIU corresponent a la seua candidatura.
2.      Còpia escanejada del DNI, NIE o Passaport i de la titulació de doctor.
Doneu per favor la màxima difusió a aquesta informació, particularment a persones potencialment interessades.
Institut Interuniversitari López Piñero - Contratos Juan de la Cierva 2019-2020

El grupo ERI "Historia de la Ciencia, Medicina y Tecnología" de la Universidad de Valencia integrado en el Instituto Interuniversitario López Piñero (UJI-UMH-UV) participará este año en la convocatoria de contratos Juan de la Cierva - formación y Juan de la Cierva - incorporación. Las características de estos contratos están disponibles:
Las personas interesadas en solicitar estos contratos con el grupo HCMT deberán incluir la documentación indicada en la página anterior una vez abierta la convocatoria el próximo día 18 de diciembre. Será necesario enviar a la dirección del IILP (bertomeu@uv.es, m.carmen.ricos@uv.es) antes del día 6 de enero de 2020 la siguiente documentación:
1. CV completo normalizado.
2. Proyecto de investigación que se pretende desarrollar (500-1000 palabras).
El grupo ERI-HCMT del IILP seleccionará las propuestas de acuerdo con su CV y ​​la adecuación de su programa de investigación en los temas de historia de la ciencia, medicina y tecnología tratados por el grupo. Los datos de la investigación pueden consultarse en www.uv.es/ihmc
Las personas seleccionadas deberán entregar en la misma dirección de correo los siguientes documentos necesarios para la tramitación final del expediente.
1. Copia escaneada del documento pdf que se obtiene una vez cumplimentado el formulario electrónico de solicitud disponible en la web del MICIU correspondiente.
2. Copia escaneada del DNI, NIE o Pasaporte y de la titulación de doctor.
Rogamos se haga la máxima difusión de esta información, particularmente entre las personas potencialmente interesadas

*********
The research group "History of Science, Technology and Medicine" of the University of Valencia, now part of the Interuniversity Institute for Science Studies (UJI-UMH-UV) is now accepting candidates for postdoctoral positions “Juan de la Cierva” funded by the Spanish government. The main features are available at the website:

The Juan de la Cierva Incorporación grants aim to encourage the recruitment of young doctors for a period of three years in order to strengthen the skills acquired during a first stage of postdoctoral training by Spanish research organizations or R&D centres. The Juan de la Cierva-Training grants aim to encourage the recruitment of young doctors for a period of two years in order to complete their postdoctoral research training in Spanish R&D centres other than those in which they completed their pre-doctoral education.
The contracts are aimed at researchers who have recently completed a doctoral program in history of science, technology and medicine (HSTM) and related fields. We invite applications from candidates wishing to work in all the major areas of interest covered by the HSTM group. The particular research interests of individual staff are outlined on the website: www.uv.es/ihmc
Candidates interested in applying for the fellowships have to access to the mentioned websites. They Have to send also the following documents to (bertomeu@uv.esm.carmen.ricos@uv.es) before January 6, 2020:
1. Full CV.
2. Research project to be developed (500-1000 words).
 The HSTM group of the López Piñero interuniversity institute will select the proposals according to its CV and the research program in connection with the topics of history of science, technology and medicine. The selected candidates have to submit at the same email address (bertomeu@uv.esm.carmen.ricos@uv.es) the following documents which are necessary to fulfil the application:
1. Pdf document that is obtained once the electronic application form (available on the MICIU website) has been completed.
2. Scanned copy of the DNI, NIE or Passport and of PDF scanned Ph.D. certificate.

 Please circulate this information among potentially interested peoplea