FEM ciència?, propostes de la SCHCT per repensar el feminisme, la història i la cultura científica

1è lliurament de la 2ª edició de “FEM ciència?”

Entrevista a Tania Pérez-Bustos: “Es la Historia, no hay otra gente que puedas ver ahí, es el propio género operando.”

En aquesta entrevista parlarem amb Tania Pérez-Bustos sobre la tecnologia tèxtil i els diàlegs dels sabers, entre d’altres temes relacionats amb  els i les referents, les dones en contexts postcolonials, i el feminisme.

Ver: https://youtu.be/Y_PqVS73qTs

Tania Pérez-Bustos és investigadora en Estudis socials de la ciència i la tecnologia a la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. De formació és antropòloga (Universidad Nacional de Colombia), Comunicadora social (Pontificia Universidad Javeriana), i doctora en educació i cultura política (Universidad Pedagógica Nacional). En la seva trajectòria investigadora ha publicat articles relacionats amb educació, gènere i etnografies. És fundadora d’Artesanal Tecnológica, col·lectiu feminista transdisciplinar que treballa entre les pràctiques tèxtils i les tecnologies del coneixement i les cures.

Tania Pérez-Bustos ens explicarà quina és la seva percepció de la història de la ciència i quin paper tenen les dones i les cultures en ella. També discutirà el perquè costa mostrar referents femenins, la importància de la paraula feminista i el lloc que ocupen les dones en les tecnociències en diferents contextos; en particular en el marc postcolonial i a Amèrica Llatina. Finalment, ens parlarà del significat polític del brodat i la seva relació amb la tecnologia digital i la cultura popular comunitària colombiana.