OBERTA CONVOCATÒRIA Premis Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d'història de la ciència

S'han convocat i ja es poden presentar candidatures als premis de la Societat Catalana d'Història de la Ciència per a treballs de màster en història de la ciència en modalitat professional i acadèmica. El termini de presentació acaba el 2 de desembre de 2022. Si teniu dubtes sobre en quina categoria, professional o acadèmica, pertany el vostre treball, ens ho dieu (schct@iec.cat) i us assesorarem.

Per presentar candidatures:


Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d’història de la ciència amb una orientació professional. 
8a convocatòria.  Premi instituït l’any 2015.

Els objectius del premi són donar suport als estudiants de postgrau d’història de la ciència, de la tècnica i de la medicina, que en el futur constituiran el col·lectiu professional d’aquesta disciplina, i fomentar la participació dels estudiants que compaginen la investigació històrica de qualitat amb activitats i projectes de comunicació científica en el món del periodisme, la comunicació, la museologia o el turisme.

Ofert a treballs de fi de màster d’història de la ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia, estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació.

Els treballs han d’ésser inèdits.

Per a presentar-se al premi cal haver superat durant els tres darrers anys un dels màsters següents: Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat (Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat de Barcelona) o Màster Interuniversitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica (Universitat Miguel Hernández d’Elx - Universitat de València - Universitat d’Alacant).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar un escrit breu redactat en català —amb títol i resum de quatre pàgines com a màxim (2.800 caràcters amb espais per pàgina)—, el treball original en PDF, un certificat acadèmic personal, un breu currículum acadèmic i un breu escrit sobre les motivacions en l’elecció del tema de treball.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat, amb còpia a schct@iec.cat.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica nomenarà, per mitjà de la Junta Directiva, la comissió avaluadora d’aquest premi, que farà pública al web de la Societat, i procurarà, si escau, la participació i la col·laboració dels equips de coordinació dels màsters implicats en les diverses fases d’aquest premi.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €). La persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part de l’autor o autora, de publicar una versió adaptada de la seva recerca, de 5.000 paraules com a màxim, a la revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. El treball haurà de seguir les normes de publicació de la revista, publicades al web de la Societat.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d’història de la ciència amb una orientació acadèmica
5a convocatòria. Premi instituït l’any 2017.

Els objectius del premi són donar suport als estudiants de postgrau d’història de la ciència, de la tècnica i de la medicina, que en el futur constituiran el col·lectiu acadèmic d’aquesta disciplina, i contribuir al desenvolupament d’un currículum acadèmic de publicacions en aquest àmbit de treball.

Ofert a treballs de fi de màster d’història de la ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia, estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació.

Els treballs han d’ésser inèdits.

Per a presentar-se al premi cal haver superat durant els tres darrers anys un dels màsters següents: Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat (Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat de Barcelona) o Màster Interuniversitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica (Universitat Miguel Hernández d’Elx - Universitat de València - Universitat d’Alacant).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar un escrit breu redactat en català —amb títol i resum de quatre pàgines com a màxim (2.800 caràcters amb espais per pàgina)—, el treball original en PDF, un certificat acadèmic personal, un breu currículum acadèmic i un breu escrit sobre les motivacions en l’elecció del tema de treball.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat, amb còpia a schct@iec.cat.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica nomenarà, per mitjà de la Junta Directiva, la comissió avaluadora d’aquest premi, que farà pública al web de la Societat, i procurarà, si escau, la participació i la col·laboració dels equips de coordinació dels màsters implicats en les diverses fases d’aquest premi.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €). La persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part de l’autor o autora, de publicar una versió adaptada de la seva recerca en forma d’article acadèmic, de 8.000 paraules com a màxim, a la revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. El treball haurà de seguir les normes de publicació de la revista, publicades al web de la Societat.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023