Ciclo de Seminarios Filosofía de la Psiquiatría con Josep Maria Esquirol y Carlos Rejón

Coordinació: Enric Novella, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València

Per sorprenent que resulte en uns temps de furor numèric, afanys taxonomistes i intensa fascinació cultural per la neurociència, en els darrers anys assistim a una important revitalització de la reflexió filosòfica en l'àmbit de la psiquiatria i la psicopatologia. Sense dubte, el principal motiu d'aquest fenomen ha de veure's en la persistent inestabilitat i en les insuficiències constitutives d'unes elaboracions discursives i unes pràctiques assistencials que, en opinió d'un contingent cada vegada més gran de professionals, defugen completament les dificultats –o, gairebé es podria dir, la impossibilitat– que planteja l'estudi de la subjectivitat amb els mètodes i els pressupostos de la ciència natural i no fan justícia, per tant, a la complexa realitat fenomenològica i psicosocial dels trastorns mentals. En aquest sentit, hi ha un ampli consens en assenyalar que els discursos i les pràctiques psiquiàtriques es troben actualment condicionades per una sèrie de supòsits teòrics, constriccions institucionals i interessos econòmics que, d'una banda, retallen notablement la dimensió hermenèutica de l'activitat psicopatològica, i, de l'altra, tendeixen a prioritzar el diagnòstic i el tractament –preferentment farmacològic– d'un nombre creixent de condicions per davant de la reconstrucció humil, detinguda i pacient de casos i experiències individuals. Prenent com a punt de partida aquestes consideracions, el present cicle de seminaris comptarà amb dos dels autors (un filòsof i un psiquiatra) que han lliurat les contribucions recents potser més rellevants en aquest àmbit, les quals han posat novament de relleu el paper de la indagació epistemològica, antropològica i històrica de la problemàtica de la subjectivitat com l’element nuclear de qualsevol aproximació sensible i rigorosa a l’experiència i el coneixement de la bogeria i el patiment psíquic.


Dijous 16 de novembre 2023, 16:30 h. Salón de Actos del Palau de Cerveró (Universitat de València)
Josep Maria Esquirol, Universitat de Barcelona: La subjectivitat com a fondària i afectació


Dijous 30 de novembre 2023, 16:30 h. Salón de Actos del Palau de Cerveró (Universitat de València)
Carlos Rejón Altable, Hospital Universitari de la Princesa, Universitat Autònoma de Madrid: Psyche ist ausgedehnt. Subjetividad premoderna y psicopatología