2 de marzo de 2018

EXPOSICIÓ: "Epistemologies de la prevenció del VIH/sida"

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: Coincidint amb el festival del FICAE4, el pròxim dijous 1 de març de 2018 s’inaugurarà l'exposició EPISTEMOLOGIES DE LA PREVENCIÓ DEL VIH/ SIDA a la sala d’exposicions temporals de l'Institut interuniversitari López Piñero (Palau Cerveró. Plaça Cisneros, 4)

"Epistemologies de la prevenció del VIH/sida"
Des de l’inici, les campanyes de prevenció del VIH/sida han generat representacions socials sobre la infecció i han configurat coneixements i prejudicis com a respostes al desconeixement de la malaltia.
Vist el fracàs obtingut pel model d'informació genèrica, moltes vegades dirigida a la “població general", aquesta exposició posa la mirada en aquelles campanyes destinades a diferents categories socials, sexuals, ètniques i culturals, que aborden sense tabús els temes de la sexualitat, el plaer, la toxicomania, la malaltia i la mort, i faciliten una informació completa i explícita sobre els comportaments preventius adaptats a cada tipus de pràctica.
Des del silenci institucional dels primers temps de la sida fins a l'escassa incidència de les campanyes preventives actuals, Epistemologies de la prevenció del VIH/sida ofereix una selecció de moments clau en l'evolució del discurs de prevenció, el qual, sovint corre en paral·lel als avanços científics, socials i als temps polítics. Així mateix, l'exposició analitza des d'un punt de vista crític la necessitat de posar fi a l'estigmatització de les persones infectades, de potenciar-ne el respecte i dignificar la seua vida.
Les campanyes de prevenció van ser el mitjà d'informació i coneixement més important, a vegades fins i tot l'únic, amb el qual es va poder arribar a les comunitats afectades per la desinformació i el silenci institucional.
Mitjançant cartells i altres mitjans de difusió de la informació, es materialitza ací un intent precari i provisional per establir nodes epistemològics, entenent aquests com a unitats en què conflueixen connexions amb altres representacions socials i on es forma un recull de coneixement que ens permetrà veure com s'ha entès la prevenció, quines narratives ha projectat i com ha sigut rebuda pels cossos destinataris.

Comissari:  Pepe Miralles en el context de 4 FICAE - Festival Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades
Agraïments: Avacos, Calcsicova, Cesida, Comité Antisida Valencia, Col·lecció Àlvar Martínez, Fundación Triàngulo, Lambda, Sidastudi.