FEM ciència?, propostes de la SCHCT per repensar el feminisme, la història i la cultura científica

Entrevista a Bárbara Kirsi Silva

“A los seres humanos nos gustan mucho los rankings, y no son más que construcciones discursivas, pero se instalan muy bien en la construcción identitaria.” 

En aquesta entrevista parlarem amb Bárbara Kirsi Silva sobre la història de l’astronomia, el paper que té aquesta en la construcció identitària de Xile i com influeix l’espacialitat del país. També parlarem de la convergència de coneixements i la seva masculinització. 

https://blogs.iec.cat/schct/fem-ciencia/

https://youtu.be/XlDr9EoyG0s   

Bárbara Kirsi Silva és investigadora i professora del Departament d’Història de la Universidad Alberto Hurtado de Xile. De formació és historiadora i doctora en història a la Universidad Católica de Chile. En la seva trajectòria investigadora ha publicat llibres i articles relacionats amb història global, cultural i de la ciència, especialment sobre la història de l’astronomia a Xile.

Bárbara Kirsi Silva ens explicarà com l’astronomia és un espai de convergència entre xarxes globals i espais locals, com afecta la geografia en la construcció de l’astronomia xilena, i com aquesta forma una identitat nacional. També en farà reflexionar sobre el perquè l’astronomia ocupa un lloc tan popular en la cultura popular. I finalment, ens parlarà de la masculinització del coneixement i les implicacions que té.