11 de marzo de 2016

Beques “López Piñero” per a estudis històrics al voltant de la ciència, la medicina i la tecnologia


Aquestes beques apareixen anualment i estan adreçades als estudiants interessats pels estudis d’història de la ciència, la medicina i la tecnologia. Poden demanar-les els estudiants predoctorals i també els doctors dels primers anys postdoctorals, i molt particularment tots els estudiants de màster i doctorat del programa interuniversitari (UV-UA-UMH) en el que participa l'Institut López Piñero. Aquest any l’objectiu és fomentar la participació d’aquest col·lectiu d’estudiants a la Trobada de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (IEC) que es desenvoluparan a la Universitat Jaume I (Castelló de la Plana), els dies 27, 28 i 29 d’octubre de 2016, on hi haurà una secció dedicada especialment a joves investigadors. Les beques es faran servir per obtenir la gratuïtat de les inscripcions a aquest congrés. La quantitat de beques dependrà de la disponibilitat econòmica i de la llista de candidats presentats.


Criteris de selecció:

1.- Situació socioeconòmica (situació d’atur, ser estudiant, etc.). 
2.- Currículum formatiu dins dels estudis d’història de la ciència, la tecnologia i la medicina.
3.- Estar (o haver estat als darrers 4 anys) matriculat al màster o doctorat d'història de la ciència i comunicació científica (màster interuniversitari UMH-UV-UA).
4.- Publicacions, assistència a congressos, organització d’exposicions i altres activitats de recerca i divulgació relacionades amb la història de la ciència.
5.- Haver demanat (o compromís de demanar) altres beques i ajudes possibles per a aquesta participació.


Enviament de la documentació:

1.-  Un CV que ha d’incloure almenys les dades abans esmentades.
2.- Una justificació de la necessitat econòmica de la subvenció (atur, estudiants, etc.). 
3.- Justificant de la matrícula al màster o doctorat. 
4.- Justificant (o compromís) d'haver demanat altres beques i ajudes per al congrés.

Cal trametre en versió digital (PDF) la documentació amb la indicació "Beques López Piñero"
abans del 25 maig de 2016  a les següents adreces

a Carmel Ferragud (carmel.ferragud@uv.es) i José R. Bertomeu (Jose.R.Bertomeu@uv.es