4 de noviembre de 2016

Novedad editorial: Història de la matemàtica

Autor: Pla i Carrera, Josep

Història de la matemàtica. Egipte i Mesopotàmia : resultats, textos i contextos

El volum consta de dues parts: a) un corpus històric i b) traduccions al català de papirs egipcis i de tauletes mesopotàmiques que constitueixen la base del corpus. En ambdós casos les qüestions tractades s'han agrupat d'acord amb la taxonomia escolar actual: aritmètica, àlgebra, geometria i qüestions específiques. En el cas de la geometria egipcis l'èmfasi l'hem posat en l'expressió en fraccions unitàries i la divisió numèrica.~També, en la matemàtica mesopotàmica, la divisó és interessant, però l'èmfasi es troba en la resolució de les equacions de segon grau.
Autor: Pla i Carrera, Josep

Història de la matemàtica. Grècia I (de Tales i Pitàgores a Plató i Aristòtil) : resultats, textos i contextos


El projecte contempla la redacció d’una història de la matemàtica grega en quatre volums. Cadascun dels volums constarà de dues parts: a) un corpus històric i b) traduccions al català de textos grecs que constitueixen la base del corpus. El primer volum cobreix el període que va de Tales i Pitàgores a Plató i Aristòtil. Conté: a) quatre capítols amb una contextualització històrica i filosòfica de l’època, i b) tres apèndixs amb les traduccions de més d’un centenar de textos, els més extensos dels quals són el Tractat de les lúnules d’Hipòcrates de Quios i el text aritmètic contingut en La República de Plató. El segon volum contindrà una adaptació anotada i comentada dels Elements d'Euclides. El tercer volum cobrirà la matemàtica grega del segle III aC amb Euclides, Apol·loni i Arquímedes, amb textos d'Euclides diferents dels Elements, textos d'Arquimedes i d'Apol·loni, D'Eratòstenes i d'Aristarc de Samos. El quart volum cobrirà la resta de la matemàtica grega fins a la fi del segon període de l’Escola d’Alexandria, al segle IV dC, amb la mort d’Hipàtia. La part principal de les traduccions constarà de l’Aritmètica de Diofant.